logo
0
 
814 Blue Disco
* 144 Kč
815 Tealtini
* 144 Kč
900 Black
* 144 Kč
910 Bold Brown
* 142 Kč
921 Deep Teal
* 144 Kč
940 Rich Amethyst
* 142 Kč
973 Soft Rose
* 140 Kč
976 Soft Bronze
* 144 Kč
977 - Soft Brown
* 88 Kč
Polished White
* 140 Kč
20ml
* 153 Kč
Black Brown
* 133 Kč
Dark Blonde
* 146 Kč
Dark Brown
* 143 Kč
Medium Brown
* 153 Kč
odstín Black
* 138 Kč
odstín Black Brown
* 144 Kč
odstín Blond
* 135 Kč
odstín Deep Brown
* 142 Kč
odstín Light Blond
* 126 Kč
odstín Medium Brown
* 142 Kč
odstín Soft Brown
* 131 Kč
odstín Warm Brown
* 142 Kč
112 Soft Beige
30ml
* 163 Kč
100 Warm Ivory
* 165 Kč
101 True Ivory
* 166 Kč
102 Fair Ivory
* 163 Kč
104 Soft Ivory
* 163 Kč
105 Natural Ivory
* 162 Kč
110 Porcelain
* 154 Kč
115 Ivory
* 163 Kč
118 Nude
* 165 Kč
122 Creamy Beige
* 164 Kč
128 Warm Nude
* 166 Kč
220 Natural Beige
* 162 Kč
230 Natural Buff
* 141 Kč
238 Rich Tan
* 160 Kč
245 Classic Beige
* 164 Kč
250 Sun Beige
* 96 Kč
330 Toffee
* 166 Kč
350 Caramel
* 166 Kč
360 Mocha
* 166 Kč
365 Espresso
* 138 Kč
95 Fair Porcelain
* 161 Kč
97 Natural Porcelain
* 163 Kč
50 Voyager
* 224 Kč
05 Loyalist
* 189 Kč
10 Dreamer
* 189 Kč
125 Inspirer
* 189 Kč
130 Self-Starter
* 189 Kč
15 Lover
* 189 Kč
180 Revolutionary
* 190 Kč
20 Pioneer
* 224 Kč
25 Heroine
* 190 Kč
30 Romantic
* 190 Kč
330 Innovator
* 189 Kč
335 Hustler
* 189 Kč
65 Seductress
* 190 Kč
80 Ruler
* 189 Kč
01 Black
* 104 Kč
02 Extra Black
* 116 Kč
090 Translucent
* 141 Kč
105 Natural Ivory
* 141 Kč
120 Classic Ivory
* 141 Kč
220 Natural Beige
* 179 Kč
118 Dancer
* 188 Kč
175 Ringleader
* 189 Kč
10 Lippy
* 244 Kč
100 Charmed
* 211 Kč
105 Golden
* 207 Kč
110 Awestruck
* 211 Kč
115 Peppy
* 211 Kč
125 Keen
* 211 Kč
130 Extra
211 Kč
15 Peachy
* 208 Kč
20 Coy
* 210 Kč
25 Red Hot
* 206 Kč
30 Unrivaled
* 234 Kč
35 Cheeky
* 210 Kč
40 Witty
* 209 Kč
45 Capricious
* 211 Kč
55 Royal
* 209 Kč
95 Captivated
* 211 Kč
01 Light
* 215 Kč
03 Fair
* 197 Kč
04 Honey
* 225 Kč
06 Neutralizer
* 195 Kč
08 Buff
* 198 Kč
11 Tan
* 197 Kč
13 Cocoa
* 187 Kč
2 Nude
6ml
* 197 Kč
3 Ivory
* 196 Kč
4 Brightener
* 198 Kč
Blonde
* 158 Kč
Clear
* 140 Kč
Deep Brown
* 143 Kč
Medium Brown
* 158 Kč
Soft Brown
* 158 Kč
03 Light Sand Beige
* 165 Kč
16 Vanilla Rose
* 165 Kč
24 Golden Beige
* 198 Kč
05
* 138 Kč
15
* 131 Kč
20
* 134 Kč
06
* 139 Kč
10
* 134 Kč
12
* 139 Kč
20 Cameo
* 175 Kč
21 Beigé Doré
* 183 Kč
002 Ice
* 186 Kč
03 Moon
* 167 Kč
04 Silk
* 165 Kč
05 Petal
* 166 Kč
06 Reef
* 167 Kč
07 Amber
* 159 Kč
08 Stone
* 165 Kč
16 Rust
* 188 Kč
20 Sun
* 188 Kč
21 Gummy Bear
* 188 Kč
22 Peach Ring
* 187 Kč
23 Sweet Heart
* 187 Kč
24 Bubblegum
* 189 Kč
odstín Black
* 117 Kč
Ultra Black
203 Kč
132 Sweet Pink
* 146 Kč
177 Bare Reveal
* 149 Kč
211 Rosey Risk
* 158 Kč
222 Flush Punch
* 160 Kč
240 Galactic Mauve
* 160 Kč
25 Pink
* 157 Kč
30 Rose
* 170 Kč
35 Coral
* 173 Kč
40 Peach
* 173 Kč
02 Naked Ivory Porcelaine
* 237 Kč
03 True Ivory
* 221 Kč
05 Light Beige
* 221 Kč
06 Fresh Beige
* 227 Kč
07 Classic Nude
* 236 Kč
10 Ivory
* 234 Kč
21 Nude Beige
* 232 Kč
29 Warm Beige
* 234 Kč
30 Sand
* 224 Kč
40 Fawn Cannelle
* 237 Kč
Dark Brown
4g
* 222 Kč
Chocolate Brown
* 248 Kč
Light Brown
* 257 Kč
Medium Brown
* 210 Kč
105 On the Grind
* 165 Kč
115 Know No Limits
* 184 Kč
15 Lead the Way
* 187 Kč
25 Stay Exceptional
* 169 Kč
30 Seek Adventure
* 170 Kč
40 Laugh Louder
* 170 Kč
45 Hustle In Heels
* 187 Kč
55 Make It Happen
* 147 Kč
85 Change Is Good
* 187 Kč
90 Keep It Fun
* 188 Kč
95 Talk the Talk
* 188 Kč
03 Bold Brown
* 111 Kč
115 Ivory
* 141 Kč
Deep Brown
* 142 Kč
110 Porcelain Light
* 210 Kč
120 Classic Ivory
* 209 Kč
125 Nude Beige
* 189 Kč
105 Natural Ivory
* 196 Kč
115 Ivory
* 206 Kč
118 Light Beige
* 218 Kč
01 Blushed Nudes
* 243 Kč
33 Black
* 115 Kč
10 Charcoal Black
* 136 Kč
Translucent
* 230 Kč
20 Cameo Beige Eclat
* 210 Kč
379 Fuchsia For Me
* 146 Kč
376 Pink For Me
* 142 Kč
100 Light
* 191 Kč
200 Medium
* 191 Kč
195 Reliable Raspberry
* 145 Kč
250 Sugar Plum
* 209 Kč
510 Red Passion
* 208 Kč
640 Nude Pink
* 211 Kč
200 Medium Cool
* 179 Kč
250 Medium Warm
* 189 Kč