logo
0
 
02 Light
3g
* 543 Kč
1 Cool Light Blonde
3g
* 546 Kč
3 Neutral Light Brown
3g
* 543 Kč
3.5 Warm Auburn Brown
3g
* 543 Kč
3.75 Warm Medium Brown
* 543 Kč
4 Warm Deep Brown
3g
* 559 Kč
4.5 Medium
3g
* 543 Kč
2 Light
1.5g
* 322 Kč
01 Light
* 546 Kč
02 Light
* 604 Kč
05 Deep
* 557 Kč
06 Deep
546 Kč
2 Warm Golden Blonde
* 336 Kč
2.75 Warm Auburn
* 543 Kč
3.5 Neutral Medium Brown
* 545 Kč
Black 8 g
8g
* 594 Kč
Black 4 g
* 327 Kč
Caramel
659 Kč
Lite
691 Kč
02 Light
* 546 Kč
03 Medium
* 535 Kč
04 Medium
* 546 Kč
3.5 Neutral Medium Brown
* 545 Kč
4.5 Neutral Deep Brown
* 543 Kč
Baby-Pink
* 658 Kč
11
* 462 Kč
2 Fair Warm
* 516 Kč
3 Light Neutral
* 505 Kč
5 Medium Neutral
509 Kč
6 Medium Cool
* 505 Kč
22ml
1457 Kč
Warm Seashell-Pink
1111 Kč
Blonde
546 Kč
Deep Brown
* 546 Kč
Light Brown
* 604 Kč
Medium Brown
574 Kč
Golden Pink
675 Kč
2 Warm Golden Blonde
* 510 Kč
3 Warm Light Brown
506 Kč
4 Warm Deep Brown
* 653 Kč
6 Cool Soft Black
506 Kč
Golden Pearl
637 Kč
2 Warm Golden Blonde
305 Kč
3 Warm Light Brown
* 305 Kč
4 Warm Deep Brown
* 305 Kč
Warm Seashell-Pink
602 Kč
Supercharged Black
* 894 Kč