logo
0
 
05 Deep
3g
* 665 Kč
1 Cool Light Blonde
3g
* 671 Kč
3 Neutral Light Brown
3g
* 671 Kč
3.5 Warm Auburn Brown
3g
* 587 Kč
4 Warm Deep Brown
3g
* 671 Kč
4.5 Medium
3g
* 665 Kč
2 Light
1.5g
* 313 Kč
01 Light
* 548 Kč
02 Light
484 Kč
03 Medium
* 632 Kč
04 Medium
573 Kč
05 Deep
551 Kč
06 Deep
589 Kč
2 Warm Golden Blonde
310 Kč
3 Warm Light Brown
* 337 Kč
3.5 Neutral Medium Brown
565 Kč
3 Warm Light Brown
893 Kč
02 Light
* 565 Kč
03 Medium
* 632 Kč
04 Medium
* 590 Kč
05 Deep
* 632 Kč
4.5 Neutral Deep Brown
* 632 Kč
Black 8 g
8g
762 Kč
1 Fair Cool
* 643 Kč
5 Medium Neutral Warm
659 Kč
10
* 471 Kč
11
* 471 Kč
3 Light Neutral Warm
* 697 Kč
2 Warm Golden Blonde
640 Kč
3 Warm Light Brown
715 Kč
3.5 Neutral Medium Brown
714 Kč
4 Warm Deep Brown
716 Kč
6ml
954 Kč