logo
0
 
0/00
* 114 Kč
0/28
* 131 Kč
0/33
* 124 Kč
0/45
* 129 Kč
0/66
* 123 Kč
10/0 Lightest Blond
* 139 Kč
10/1
* 139 Kč
10/16
* 129 Kč
10/38
* 130 Kč
10/65
* 132 Kč
10/8
* 130 Kč
12/1
* 128 Kč
12/61
* 139 Kč
12/7
* 128 Kč
12/81
* 131 Kč
12/89
* 123 Kč
12/96 Special Blond Cendre Violet
* 129 Kč
2/0
* 123 Kč
2/8
* 127 Kč
3/5
* 126 Kč
3/6 Dark Brunette Violet
* 126 Kč
4/0 Medium Brunette
* 128 Kč
4/07
* 123 Kč
4/4 Medium Brunette Copper
* 119 Kč
4/65
* 125 Kč
4/71
* 139 Kč
4/75 Medium Brunette Brown Red
* 130 Kč
5/07 Light Brunette Natural Brown
* 109 Kč
5/1 Light Brunette Ash
* 139 Kč
5/37 Light Brunette Gold Brown
* 131 Kč
5/46 Light Brunette Copper Violet
* 122 Kč
5/5
* 138 Kč
5/6 Light Brunette Violet
* 131 Kč
5/65
* 127 Kč
5/7 Light Brunette Brown
* 127 Kč
5/71
* 123 Kč
5/75
* 139 Kč
5/77
* 132 Kč
6/
* 139 Kč
6/0
* 109 Kč
6/07
* 139 Kč
6/1
* 130 Kč
6/4
* 135 Kč
6/41
* 113 Kč
6/46
* 125 Kč
6/56
* 119 Kč
6/71 Dark Blond Brown Ash
* 139 Kč
6/75
* 132 Kč
6/77 Dark Blond Intense Brown
* 131 Kč
6/81
* 132 Kč
7/07 Medium Blond Natural Brown
* 139 Kč
7/1
* 126 Kč
7/16
* 130 Kč
7/17
* 131 Kč
7/3
* 119 Kč
7/38
* 130 Kč
7/4
* 136 Kč
7/41
* 130 Kč
7/43 Medium Gold Copper Gold
* 121 Kč
7/44 Medium Blond Intense Copper
* 129 Kč
7/7 Medium Blond Brown
* 128 Kč
7/71 Medium Blond Brown Ash
* 139 Kč
7/74
* 130 Kč
7/77
* 123 Kč
7/89
* 136 Kč
8/
* 137 Kč
8/1
* 131 Kč
8/3
* 128 Kč
8/34 Light Blond Gold Copper
* 123 Kč
8/38
* 126 Kč
8/4 Light Blond Copper
* 139 Kč
8/41
* 131 Kč
8/43 Light Blond Copper Gold
* 126 Kč
8/45
* 123 Kč
8/7
* 128 Kč
8/71 Light Blond Brown Ash
* 129 Kč
8/73 Light Blond Brown Gold
* 128 Kč
8/81
* 123 Kč
8/96 Light Blond Cendre Violet
* 139 Kč
9/0 Very Light Blond
* 139 Kč
9/1
* 130 Kč
9/16
* 125 Kč
9/17
* 131 Kč
9/36
* 128 Kč
9/38
* 130 Kč
9/65
* 119 Kč
9/7
* 123 Kč
9/79
* 130 Kč
9/96 Very Light Blond Cendre Violet
* 131 Kč
12%
* 174 Kč
3%
* 170 Kč
6%
* 163 Kč
9%
* 185 Kč
1000ml
* 335 Kč
250ml
* 175 Kč
1000ml
* 288 Kč
250ml
* 151 Kč
1000ml
* 277 Kč
250ml
* 141 Kč
1000ml
* 271 Kč
250ml
* 148 Kč
200ml
* 214 Kč
180ml
* 168 Kč
750ml
* 450 Kč
200ml
* 239 Kč
1000ml
* 283 Kč
250ml
* 194 Kč
100ml
* 193 Kč
100ml
* 209 Kč
30ml
* 156 Kč
100ml
* 219 Kč
1000ml
* 335 Kč
250ml
* 162 Kč
750ml
* 343 Kč
200ml
* 212 Kč
1000ml
* 331 Kč
250ml
* 189 Kč
1000ml
* 445 Kč
250ml
* 229 Kč
1000ml
* 338 Kč
250ml
* 203 Kč
1000ml
* 610 Kč
250ml
* 229 Kč
8/43
60ml
* 130 Kč
0/34
* 112 Kč
5/37
* 119 Kč
5/4
* 119 Kč
7/45
* 120 Kč
8/71
* 124 Kč
6/07
* 130 Kč
7/07
* 126 Kč
8/07
* 131 Kč
75ml
* 182 Kč
1000ml
* 287 Kč
75ml
* 167 Kč
750ml
* 450 Kč
200ml
* 105 Kč
500ml
* 210 Kč
300ml
* 176 Kč
750ml
1415 Kč
195ml
* 241 Kč
1000ml
* 181 Kč
200ml
* 247 Kč